Slik er første byggetrinn på Skien Brygge planlagt

– En levende by skapes ikke av byggene, men av pulsen til menneskene som bruker den. Det har vært et førende premiss for utviklingen av Skien Brygge-prosjektet. Nå forberedes det for innsendelse av rammesøknad, som en av flere nødvendige avklaringer frem mot en planlagt byggestart. 

I 2010 vant arkitektkontoret A-lab konkurransen om å tegne Skien Brygge. Byutvikling er en av A-labs kjernekompetanser, noe som var en viktig grunn til at nettopp dette kontoret ble valgt.

Magnus Berg Jørgensen, arkitekten som har ledet arbeidet med bygulvstrategien, er oppvokst i Skien Han minnes da han så over på Jernbanebrygga på vei til Skien videregående skole, og tenkte: – For et fantastisk potensial det ligger i dette området!

Med ekte, lokalt og faglig engasjement har han jobbet med prosjektet i snart ti år!

«Vi har hele tiden fokusert på at Skien Brygge og Skien sentrum skal gjøre hverandre sterkere. Skien Brygge skal ikke konkurrerer med, men supplere og utvide Skien sentrum. Her skal det bli en kombinasjon av små smett og store offentlige rom som stimulerer til å utforske området.»

Magnus Berg Jørgensen

Les mer: En enorm mulighet til å ta vannet tilbake til byen

Tollbodplassen – kobler sentrum og Skien Brygge

Det første som møter besøkende på Skien Brygge er byrommet som har fått navnet Tollbodplassen.

– Det blir en åpen og inkludererende plass for uformell lek og hyggelig samvær, med trapper og fleksible bymøbler, forklarer Berg Jørgensen. – Plassen er utformet slik at den er ideell til arrangementer, som marked, konserter og friluftsutstillinger.

Kombinasjonen av blant annet hotell, kafé, restaurant, velvære, kontorbygg og boliger vil skape liv og aktivitet i området – på dag- og kveldstid, gjennom hele året.

Tollbodplassen skal bli en åpen og inkludererende plass for uformell lek og hyggelig samvær.

Telemark i miniatyr

James Watkins, arkitekten som har ledet utformingen av byggene i den første fasen, er opptatt av byens status og kvaliteter:

– Skien er Telemarks fylkeshovedstad og har alltid knyttet fjell og sjø sammen. Telemarks kvaliteter er Skiens kvaliteter. Dette har vært førende for arbeidet vårt, sier Watkins.
Helt siden vikingtiden har Skien vært en viktig handelsby. Store skip seilte opp elva og la til ved bryggene. Varer fra det indre av Telemark ankom Skien via Norsjø, så byen hadde to havner: Bryggevannet og Hjellevannet. Skien sentrum var knutepunktet, der omlastingen skjedde.

Inspirert av landskapet

– På samme måte som Skien er en “megler” mellom fjell- og kyst-Telemark, er Skien Brygge også plassert mellom fjell og vann – Bratsberg og Skienselva. Det har vi latt oss inspirere av, sier Watkins.

Første byggetrinn består av tre rekker med bygg. Hver rekke har fått sin materialitet:

– Kontorbygget som ligger nærmest fylkesveien er inspirert av fjellet, både i indre Telemark og på Bratsberg, forklarer Watkins. – Det vil få en fasade av tegl i en varm rødfarge, et materiale som allerede er mye brukt i Skien. I gamle dager var det faktisk også et teglverk på Bratsberg!

 – Hotellbygget, som ligger i midtrekka, vil få en fasade i tre – inspirert av Telemarks skoger. Trepanelene vil monteres vertikalt, slik trærne vokser i skogen, og utformes slik at panelene skaper en skyggevirkning. Litt som når du går gjennom skogen. 

– Byggene som ligger ytterst mot Skienselva er inspirert av skjærgården. De to boligbyggene får en fasade av metallplater – inspirert av skjellene på fisken som svømmer i Skienvassdraget. Fasadeplatene har en gullaktig finish, noe som gir et variert fargspill avhengig av hvordan lyset faller.

“Diamanten” – viderefører funksjonene til Hamburgerskuret

På Tollbodplassen er det planlagt et helt spesielt bygg. Det blir liggende sentralt mellom Tollboden og vannet og inviterer til bruk med åpne passasjer og rom på alle kanter. Bygget, som har fått navnet “Diamanten”, blir et karakteristisk landemerke og markerer inngangen til Skien Brygge.

– Bygget kobler seg til et solrikt uteområde som leder videre ned til vannkanten, forteller Watkins. – Det er plassert der Hamburgerskuret står i dag, og skal ha samme funksjon: være et offentlig bygg og en møteplass som kan brukes på ulike måter – for eksempel som restaurant, konsertscene og galleri. Rødt treverk med spiler gir assosiasjoner til røde sjøboder og bryggerhus.

– Den kantete formen skaper et fokuspunkt, en markering. Takformen peker mot både vannet og Tollboden, og vinduene er plassert slik at man ser mot både vannet og byen.

Bryggevandring ved vannspeilet 

Fra Tollbodplassen er det mulig å spasere videre på en brygge som svever lavt over vannspeilet, til neste store plass, Bratsbergallmenningen.

– På denne “bryggevandringen” vil en møte vannet langs brygga, men også det lune “smettet” mellom boligbyggene, der alle som vil kan sette seg på trappa som fører ned til elva og nyte utsikten og sola. Eller kanskje dra frem fiskestanga?, sier Watkins.

På Bratsbergallmenningen skal det tilrettelegges for lek og uteliv i et hyggelig og åpent miljø, med en stor lekeplass, en tuftepark og spisesteder med uteservering.

Viktig med farger

Vi i A-lab har brukt mye tid på å gå rundt i Skien sentrum. Vi har kartlagt farger og materialer og latt oss inspirere. Fargepaletten som er valgt leverer på konseptet “Telemark” og matcher samtidig fargene i sentrum.

– Bruk av farger er et viktig for å kunne skape gode opplevelser og intimitet rundt de ulike byrommene. Her blir det ingen “hvite klosser”, avslutter Watkins.

Havnepromenaden er en gågate som fletter de ulike byrommene sammen. Her sett fra Bratsbergallmenningen.