Skien Brygge gir vannet tilbake til byen!

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet i media om Skien Brygge. Det er et prosjekt som det har blitt jobbet med i mange år og store endringer har skjedd siden illustrasjonene som brukes i media ble utarbeidet. Vi i Skien Brygge Utvikling har derfor behov for å komme med oppdatert informasjon om prosjektet.

Skien kommune har lenge jobbet med å skape mer liv i Skien sentrum. I by etter by, i inn- og utland, så man at tilgang til vann økte sentrums attraktivitet. Bane NOR Eiendom sin store tomt på Jernbanebrygga ble derfor identifisert som et viktig utviklingsprosjekt.

Historisk var det et yrende folkeliv ved Skienselvas bredder – med arbeid, marked og «gjøgleri». Vårt mål er at vannet igjen blir en vesentlig del av den flotte byen vår!

Få flere til å bo, jobbe og bruke sentrum

Reguleringsplan for Skien Brygge ble enstemmig vedtatt i 2016 og gir klare føringer for hva og hvordan Skien Brygge skal utformes og utvikles:

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for at Skien Brygge kan utvikles som en levende del av sentrum med et balansert samspill mellom ulike funksjoner som skaper liv i de offentlige områdene og som spiller på lag med det øvrige sentrum.

Reguleringsplanen definerer de fysiske rammevilkårene for en byutviklingsstrategi for å:
• gjenetablere kontakten med vannet både fysisk og visuelt
• gjøre det attraktivt å bo i sentrum
• etablere nye sentrale kontorlokaliteter
• tilføre en urbanitet som gir en levende by med større mangfold
• skape en god by å besøke
• styrke handelsgrunnlaget
• skape et interessant mål for turister
• bidra til lokal og regional identitetsbygging
• skape et variert tilbud av boliger

Dette er en robust og fremtidsrettet reguleringsplan som vi selvfølgelig har lagt til grunn i utviklingen av prosjektet.

En levende og attraktiv by handler ikke om byggene, men menneskene som bruker den.

Vi har brukt 13 år på å komme hit vi er i dag, og det kommer til å ta ti år – minst – til utbyggingen er komplett. Vi i Skien Brygge Utvikling, som består av Bane NOR Eiendom, Skien Boligbyggelag og Recreate, har stor forståelse for at meningene om prosjektet er mange. Skiensfolk elsker byen sin og vil det beste for den. Det gjør vi også!

En levende og attraktiv by handler ikke om byggene, men menneskene som bruker den. Vår rolle som utbygger er å tilrettelegge, og skape bygg og byrom som folk ønsker å bruke.

Da er det viktig med en god blanding av kvaliteter. Et område med bare kontorer blir «døde» om kvelden. Et område med bare boliger er «døde» på dagtid. Med kombinasjonen av boliger, kontorlokaler, hotell og serverings- og spisesteder tror vi at det er mulig å skape «noe for alle, alltid» – som er vår visjon.

Innbydende ikke bare på en varm sommerdag, men året rundt.

En stor prosjektgruppe, bestående av utbygger, arkitekter, byutviklere og representanter fra det politiske og administrasjonen i kommunen, jobbet i flere år for å finne den beste måten å skape god kontakt med vannet på Skien Brygge – på en inkluderende og mangfoldig måte. Vi har vurdert løsninger som er valgt i en rekke byer for å studere hvordan de har løst tilsvarende prosjekter i sin by. Konklusjonen var at mens en “autostrada” langs bryggekanten er flott på en varm sommerdag ønsker vi at Skien Brygge skal sikre de gode opplevelsene og tilhørigheten til elva gjennom hele året.

Løsningen for Skien Brygge er en oppsummering av alle gode innspill der tilgangen til elva skjer på ulike måter: ved bryggekant, nede ved vannflaten, på brygger, inne ved Havnepromenaden, som er gågata på Skien Brygge, og ved plasser, torg og intime “smau”. Tilgangen til vannet deles mellom de som besøker Skien brygge, går igjennom Skien brygge, jobber der og bor der. Alle får kontakt med vannet. Universell utforming har også vært en viktig premiss, og denne løsninger gir også de med funksjonshindringer tilgang til elva.

I første fase av prosjektet blir vannfronten tilgjengelig både fra Havnepromenaden og på en bryggevandring langs vannet utenfor byggene.

Nye illustrasjoner

Akkurat nå jobber vi med å lande de siste detaljene i første fase av prosjektet. I løpet av juni skal vi lansere nye nettsider med masse informasjon og illustrasjoner som gjør det enkelt å se hvordan det kommer til å bli. De vedlagte illustrasjonene viser bare en smakebit av de flotte urbane kvalitetene som Skien Brygge vil få, der offentligheten sikres god kontakt med vannet og der det er godt å være. Noe for alle, alltid.