Skien Brygge logo
grenland-havn_rom-eiendom

Historisk sett er vannveien grunnen til både plasseringen av Skien - og dens vekst og fremgang

Industrialiseringen og privatbilismens inntog i forrige århundre gjorde at man mistet nærheten til vannet. Den får vi nå tilbake.

Skien Brygge er en variert og mangfoldig by, en arena for opplevelser og aktivitet, samvær og hygge. Vi har skapt et inviterende sted hvor de som kommer hit skal føle seg inkludert, ønskede, verdifulle, et sted man hører hjemme. For byliv er folk, det er å skape steder der folk trives, steder man vil komme tilbake til, steder man er glad i.

Byliv er frivillig, byen må derfor være attraktiv for ulik bruk, for ulike mennesker, til ulike tider på døgnet og til ulike årstider. Det er dette vi ønsker å skape med Skien Brygge.

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Kontakt

Svein Ellingsen
915 50 975
sveine@banenor.no

Bane NOR Eiendom
Schweigaardsgate 23,
0048 Oslo

Skien Brygge har delt Mersmak i Skien sitt innlegg.

Mersmak i Skien
Et fint tilbakeblikk på årets Mersmak i Skien.
... Se merSe mindre

En videosnutt fra Mersmak 2017! Film- og musikkprodusent: William K. Harket